GO Service

  Cestovní kancelář GO Service

    Starobrněnská 8, Brno

    Mobil: 774 526 112

     ck@go-service.cz

 

   Cestovní kancelář SEN

    Starobrněnská 8, Brno

    Tel: 542 220 050

    brno@cksen.cz 

     www.cksen.cz

 

 
 
 
 
 

VYHLEDÁNÍ ZÁJEZDU

Země:
Oblast:
Místo:
Cena:
Odjezd od: Návrat do:
>> Rozšířené vyhledávání

Počasí

Uživatelský účet

Nejste přihlášen

V kufru máte 0 zájezdů
ID: 992054

Termín: 17.07. (Ne) - 22.07. (Pá) 2022

Délka pobytu: 6 dní, 5 nocí

Doprava: Autobus

Strava: Polopenze

Cena: 8 190 Kč

Poloha
ZMĚNA TERMÍNU 18.7. - 23.7.2022

Západní Čechy a Slavkovský les je území plné kontrastů, známých lázeňských komplexů, kulturních památek a přírodních krás, kterých zdejší specifické klima poskytuje velké množství. Ubytujeme se v Mariánských lázních a odtud budeme vyjíždět za poznáním zdejšího kraje. Kromě známého lázeňského trojúhelníku Karlovy Vary – Mariánské lázně – Františkovy lázně nás čeká metternichovské sídlo v Kynžvartu, Bečov nad Teplou, přírodní rezervace Kladské rašeliny a SOOS, romanticky položený Loket nebo perla baroka zámek Valeč.
hrad Loket – Karlovy Vary – Kynžvart – Kladské rašeliny – Smraďoch – Mariánské Lázně – Bečov nad Teplou – Krásno – Horní Slavkov – Cheb – Františkovy Lázně – přírodní rezervace Soos – Nový Drahov – Teplá
Ubytování
Hotel *** na okraji Mariánských Lázní nabízí 2lůžk. pokoje s vlastním příslušenstvím, TV/SAT, WiFi zdarma, chladničkou a vysoušečem vlasů. Hotelovým hostům je k dispozici relaxační bazén, solná jeskyně, relaxačně-rehabilitační centrum a výtah
Program
1. den zájezdu: Ráno odjedeme do západních Čech – Mariánských Lázní. Před příjezdem na ubytování navštívíme v hluboce zaříznutém údolí Ohře romanticky položený královský hrad LOKET. Ubytování v hotelu v Mariánských Lázních, večeře.
2. den zájezdu: KARLOVY VARY, historické stavby, lázeňské domy a kolonáda tvoří jedinečnou městskou památkovou rezervaci. Možnost návštěvy sklárny Moser. Lanovkou vyjedeme na rozhlednu Diana nad Grandhotelem Pupp, prohlídka Motýlího domu, zpět lanovkou do centra, prohlídka města s průvodcem, osobní volno. K večeru návrat do Mariánských Lázní.
3. den zájezdu: Dopoledne LÁZNĚ KYNŽVART, které byly od počátku 17. stol. majetkem rakouského rodu Metternichů a svou krásou měly konkurovat Mariánským Lázním. V době kancléře Václava Lothara Metternicha hostil zdejší honosný zámek Kynžvart nejednu korunovanou hlavu tehdejší Evropy. Dnes jsou v zámku vystaveny umělecké předměty a především kuriozity ze sbírek kancléře Metternicha. Unikátní je rovněž rozsáhlý zámecký park. Odpoledne příroda SLAVKOVSKÉHO LESA. Přírodní rezervace KLADSKÉ RAŠELINY, procházka po dřevěných chodnících okolo Kladského rybníka u alpského zámku v Kladské, návštěva jedno z nejmalebnějších zákoutí Slavkovského lesa SMRAĎOCHU s probublávajícími vývěvami plynů. Návrat do MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ - historické lázeňské domy, novobyzantský kostel Nanebevzetí P. Marie, Zpívající fontána.
4. den zájezdu: Výlet do oblasti SLAVKOVSKÉHO LESA. Navštívíme BEČOV NAD TEPLOU, středověký hrad a barokní zámek, který skrývá ve svých zdech jeden z nejcennějších národních pokladů relikviář sv. Maura, který je po našich korunovačních klenotech to nejcennější, co máme. Zastavíme v městečku KRÁSNO, bývalé královské horní město s hornickým muzeem – důl Vilém (v 16. stol. byly v okolí jedny z předních cínových dolů v Evropě). HORNÍ SLAVKOV s řadou památek, cenný soubor gotických a renesančních domů, Pluhův dům, kostel sv. Jiří, barokní špitál, bývalý rudný mlýn. Návrat do Mariánských Lázní.
5. den zájezdu: Město CHEB, kde svůj život neslavně skončil Albrecht z Valdštejna. Chebský hrad s Černou věží je jediným zástupcem císařských falcí na našem území. Skutečnou perlou historického centra je komplex středověkých domů na náměstí krále Jiřího z Poděbrad nebo kostel sv. Mikuláše. Výlet zakončíme procházkou a prohlídkou FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH, individuální volno, odpočinek v lázních. Pro aktivní zájemce je připraveno pokračování výletu našim busem do nedaleké Přírodní rezervace SOOS, evropský unikát. Vývěry minerální vody a výdechy oxidu uhličitého jsou dokladem pozdní vulkanické činnosti této oblasti. Naučná stezka nás povede po dně dávno vyschlého jezera, mezi mohutnými vrstvami křemeliny probublávajícími mofetami. Pitoreskní úzkokolejná železnice, která původně sloužila přepravě vytěženého léčivého bahna do Karlovarských lázní je dnes využívána k přepravě turistů. V nedaleké obci NOVÝ DRAHOV krátká prohlídka typické chebské lidové architektury hrázděných domů.
6. den zájezdu:Po snídani odjezd domů. Cestou navštívíme proslulý premonstrátský klášter v TEPLÉ, který se pyšní druhou největší historickou klášterní knihovnou v Čechách.
Cena zahrnuje
  • dopravu klim. busem,
  • 5x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
  • vstup do bazénu,
  • 5x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře),
  • průvodce CK
Cena nezahrnuje
  • vstupné, rekreační poplatek, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje
Fakultativní příplatek
  • 1lůž. pokoj 1950 Kč,
  • pojištění storna zájezdu 120 Kč
Nástupní místa
17.07. – 22.07. odjezd A + Ostrava (+500)

Přehled nástupních míst najdete ZDE
17.07. (Ne) - 22.07. (Pá) 2022 - 6 dní, 5 nocíStravováníDopravaSlevaCenaCeník
Doobsazení pro muže další typy pokojů
Polopenze
Autobus
-Last minute8 190 Kč
Vybrat termín
Cena zájezdu, popř. souhrnná cena zájezdu bude sdělena našimi pracovníky a bude uvedena ve smlouvě o zájezdu /potvrzení o zájezdu.
Informace o zájezdu
ZeměČeská republika
MístoČeská republika
HotelZÁPADNÍ ČECHY
Doobsazení pro muže
Termín17.07.2022 - 22.07.2022
DopravaAutobus
Odletové/odjezdové místo 
StravováníPolopenze
Objednavatel:
Jméno *:
Příjmení *:
E-mail *:
Telefon *:
Ulice:
Město:
Psč:
Poznámka :
Máte-li uživatelský účet, Přihlašte se
Chcete-li vytvořit uživatelský účet, Registrujte se

Povinné údaje jsou označeny *
Prosím vyplňte povinné údaje (označené *)
E-mailová adresa není správná!
Pro odeslání objednávky, musíte souhlasit se všeobecnými podmínkami
Pořádající CK: Redok Travel, s.r.o. IČO: 25258281
Vytvářím objednávku...