GO Service

Cestovní kancelář GO Service

Starobrněnská 8, Brno

Tel: 542 220 050

Mobil: 774 526 112

ck@go-service.cz

 
 
 

VYHLEDÁNÍ ZÁJEZDU

Země:
Oblast:
Místo:
Cena:
Odjezd od: Návrat do:
>> Rozšířené vyhledávání

Novinky

Zadejte e-mail

Počasí

Uživatelský účet

Nejste přihlášen

V kufru máte 0 zájezdů
ID: 391406

Krásy severní Itálie a San Marino

Poloha

Lago di Garda - Sirmione - Verona - Vicenza - Padova - Bologna - Ferrara - Ravenna - San Marino - Benátky

 

Doporučujeme
Severní Itálie je kraj neuvěřitelných kontrastů, majestátních Dolomit, zvlněného pohoří Colli Euganei, renesančních paláců, překrásných měst včetně romantických Benátek, ale i oblast božských pokrmů. V průběhu zájezdu mnohá města navštívíme, stejně tak se i vykoupeme v Jaderském moři, ochutnáme zdejší vyhlášená vína, místní speciality a navštívíme samostatnou republiku San Marino.

Program

1.den zájezdu V podvečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie.


2.den zájezdu Ráno přijedeme k jezeru LAGO DI GARDA, krátká prohlídka neskutečně krásného městečka SIRMIONE, střeženého hradem a spoustou římských zřícenin. Následuje prohlídka Shakespearovy VERONY (UNESCO). Město zažilo zlatý věk ve 13. a 14. století za vlády rodu Della Scala (Scaligerů) - městské hradby, bazilika sv. Zena - mistrovské dílo románského stavitelství, římský amfiteátr, Juliin dům, paláce významných rodů. Odjezd na ubytování ke břehům Jaderského moře do Rimini, krásné ubytování umocní naše zážitky z tohoto koutu Itálie.


3.den zájezdu Pobyt u moře.


4.den zájezdu Navštívíme hlavní italské kulinářské město BOLOGNA - překrásné středověké panorama, řada paláců z červených cihel, renesanční věže, 40 km sloupořadí, nejstarší evropská univerzita. Následuje FERRARA (UNESCO), město s bohatou minulostí dynastie d´Este. Středověké centrum, ferrarský dóm, hradní sídlo Estetů Castello Estense. Návrat na ubytování, individuální volno.


5.den zájezdu Ráno odjedeme k prohlídce města RAVENNA (UNESCO) – významné přístavní středisko proslavené krásnými raně křesťanskými církevními mozaikami a dále do nejvznešenějšího jihoevropského státu, středověkého SAN MARINA plného památek, muzeí a uměleckých děl. V odpoledních hodinách návrat, individuální volno, pobyt u moře.


6.den zájezdu Pobyt u moře. Pro zájemce je připraven celodenní fakultativní výlet do města Andrey Palladia - VICENZA (UNESCO), velký stavitel vtiskl svou pečeť celému městu – náměstí Piazza dei Signori s Palladiovskou bazilikou, unikátní Teatro Olimpico – nejstarší divadlo na světě aj.. Následuje PADOVA – náměstí Prato della Valle s vodními kanály a sochami, bazilika sv. Antonína, jezdecká socha Gattamelata. Návrat v podvečerních hodinách.


7.den zájezdu pobyt u moře.


8.den zájezdu Zlatou tečkou naší cesty po této části Itálie budou BENÁTKY (UNESCO). Do města připlujeme lodí, prohlídka pohádkového města na laguně. Navštívíme náměstí Svatého Marka (Piazza San Marco) s velkolepou bazilikou sv. Marka, dóžecím palácem Palazzo Ducale – skvost gotické architektury (bývalá rezidence všech benátských vládců), romantické uličky s nesčetnými paláci, kostely a slavný most Ponte di Rialto – jedinečné výhledy na Canal Grande. Výlet vodním autobusem “vaporetti“ na jeden z ostrovů benátské laguny, ostrov sklářů MURANO. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.


9.den zájezdu Předpokládaný návrat do republiky v ranních hodinách.

Cena zájezdu, popř. souhrnná cena zájezdu bude sdělena našimi pracovníky a bude uvedena ve smlouvě o zájezdu /potvrzení o zájezdu.
Vytvářím objednávku...